GROEP 3-4
 School

Je bent hier: home | groepen | groep 3-4

 Welkom bij groep 3-4

 

Er zitten dit schooljaar 23 kinderen in deze klas; 16 kinderen in groep 3 en 7 kinderen in groep 4. Het is een gezellige, gemengde groep. Juf Brigit staat op maandag en dinsdag voor de groep en op de donderdag is zij er voor extra ondersteuning en juf Michelle staat woensdag t/m vrijdag voor de groep en is er op de dinsdag voor extra ondersteuning.

Maandag 22 augustus jl. is het nieuwe schooljaar weer van start gegaan. Leuk en spannend, met name voor groep 3. Voor het allereerst aan een grote tafel, op een grote stoel, twee nieuwe juffen, een nieuwe klas én natuurlijk leren lezen, schrijven en rekenen.

Groep 3: In de eerste twee weken leren wij de letters: i, k, m, s en leren we met deze letters al korte woordjes te maken en te lezen (zoals: ik, kim en mis). Onze schrijflessen sluiten direct aan op de lessen van Veilig leren Lezen. Zo leren wij de letters die we kunnen lezen ook meteen schrijven in schrijfletters in ons schrijfschrift.

Ook zijn wij op onze eerste schooldag direct begonnen met rekenen. Wij maken hierbij gebruik van een werkschrift en leren echt rekenen. Wij leren in groep 3 bijvoorbeeld erbij- en erafsommen, splitsen van getallen, getallen ordenen en meten.

De methode Veilig leren Lezen is opgebouwd uit 13 kernen. Bij iedere kern hoort een verhaal en dus een thema. Dingen uit dit verhaal kun je terug zien in onze klas in de vorm van bijvoorbeeld knutsels, tekeningen, versieringen en boeken. Onderstaand een overzicht van de thema’s die in de loop van het jaar aan bod komen:

 • Start: Jij en ik – kennismaken
 • Kern 1: Beestenboel – dieren
 • Kern 2: Dag en nacht – tijd
 • Kern 3: Hoe voel jij je? – ziek zijn/beter worden
 • Kern 4: Hoe woon jij? – wonen
 • Kern 5: Mag dat wel? – regeltjes, slordig/netjes
 • Kern 6: Verhalen in je buik – feest (letter- en verhalenfeest)
 • Kern 7: Spannend! – avontuur
 • Kern 8: Wat kan jij? – theater, muziek en kunstjes doen
 • Kern 9: Hoe kan dat? – techniek
 • Kern 10: Kijk eens om je heen – natuur
 • Kern 11: Wat bewaar jij? – museum, verzamelen en kunst
 • Afsluiting: Een wereld vol boeken – boeken

Niet alleen voor de kinderen uit groep 3 verandert er veel, maar natuurlijk ook voor de kinderen uit groep 4!

Groep 4: Wij werken vanaf dit jaar niet alleen meer in werkschriften, maar leren nu gebruik te maken van boeken in combinatie met ‘blanco-schriften’. Deze week wordt er al flink geoefend om structuur in onze schriftjes aan te brengen. Het is fijn dat er deze week veel tijd is om alle ‘ins- & outs’ over de boeken te weten te komen en verder zijn we al gestart met STAAL (spelling en taal). Na deze ‘opstart-week’ starten wij volgende week met de ook met de andere lessen.

Ook groep 4 is maandag direct gestart met de rekenlessen. Wij gaan dit schooljaar veel nieuwe dingen leren. Wij zijn vorig jaar in groep 3 al begonnen met de splits-, erbij- en erafsommen tot en met 10. De aankomende tijd leren we deze sommen nog vlotter beheersen. Daarnaast leren wij handig rekenen (3 + 4 = 7 dus 13 (10 en 3) + 4 = 17). Al vrij vlot gaan wij ons ook oriënteren op de getallen tot en met 100, zodat wij later ook kunnen optellen en aftrekken tot en met 100. Ten slotte leren wij in groep 4 bijvoorbeeld ook een aantal tafels (van vermenigvuldiging), rekenen met geld, tijd, meten en meetkunde.

De groep is goed begonnen dit jaar! Er wordt gezellig met elkaar gepraat, gewerkt en gespeeld. We gebruiken allerlei werkvormen om elkaar goed te leren kennen en een fijne groep te worden/zijn.

Op deze website proberen de juffen regelmatig verslagjes, foto’s en filmpjes te zetten. Hierdoor kunt u allemaal zien waar wij aan werken. Houdt u dit in de gaten?

Hartelijke groet,

juf Michelle en juf Brigit