Leerlingen van groep 7/8 zijn gestart met de mediatoren opleiding. Actief luisteren, samenvatten, alle stappen voor het oplossen van een conflict; wat leren ze veel! Over een paar weken ronden ze de opleiding af en gaan ze onder begeleiding van juf Ella en juf Jeanette als mediator aan de slag op het plein.