ACTIVITEITEN COMMISSIE
 
 School

De Activiteitencommissie

De AC staat voor Activiteitencommissie en bestaat uit ouders/verzorgers van kinderen van OBS Piet de Springer. De leden van de AC organiseren en helpen bij tal van activiteiten, zoals het Sinterklaasfeest, Kerstfeest en Pasen. Maar ook bij het voorleesontbijt, sportdag, avondvierdaagse, eindfeest en het schoolreisje. Veel van deze activiteiten worden betaald uit de vrijwillige ouderbijdrage. De penningmeester van de AC (Nienke Smeekes) beheert het fonds met de vrijwillige ouderbijdragen. De ouderbijdrage is voor het schooljaar 2022-2023 vastgesteld op 30,00 euro per kind voor een volledig schooljaar. De hoogte van de ouderbijdrage wordt vastgesteld tijdens de algemene ouderavond aan het begin van elk schooljaar. Tijdens deze ouderavond legt de AC ook verantwoording af over de bestede gelden.

 De AC bestaat in het schooljaar 2022-2023 uit:

  • Matthijs Hendriks
  • Chantal Overvest
  • Ellis Verhulst
  • Erik Kreupeling
  • Nienke Smeekes (penningmeester)
  • Celine de Haas

 

 

 

Namens het team zijn vertegenwoordigd:

  • Ella Blaauw
  • Charlotte de Rhoter

Ook meedoen?
Versterking van de AC is altijd welkom! Vind je het leuk om praktisch bezig te zijn en leuke dingen voor de kinderen te organiseren en te regelen? Neem dan contact op met één van de AC-leden. De AC vergadert ongeveer 4 a 5 keer per jaar om de activiteiten te bespreken en te plannen.