SCHOOL
 
 School

Je bent hier: home | school

Openbare basisschool voor alle kinderen

De Piet de Springerschool is gelegen aan Prinsenplein 1 als onderdeel van het MFA Oranjepoort in de Oranjehof. In deze MFA is een groot aantal voorzieningen aanwezig zoals: BSO ‘De Helden’, het ‘Dorpshuis’, peuterspeelzaal Humpy en de bibliotheek.

De school is gesitueerd aan de rand van een nieuwe woonwijk. Langbroek is één van de kernen van de gemeente Wijk bij Duurstede en valt dan ook onder haar verantwoordelijkheid.

Wij zijn een openbare school voor kinderen van vier tot twaalf jaar. Onze school staat open voor alle kinderen, ongeacht levensbeschouwing, herkomst of maatschappelijke positie van de ouders. De openbare school is de plaats bij uitstek, waar kinderen en volwassenen elkaar ontmoeten.

De kinderen leren, spelen en ontwikkelen zich met respect voor elkaars leef- en zienswijzen. De verscheidenheid van levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden draagt bij aan de algemene ontwikkeling van het kind.

De basisschool bereidt voor op de toekomstige deelname in de samenleving. In principe zijn wij een school voor alle Langbroekse kinderen. Wij verzorgen passend onderijs. In uitzonderlijke gevallen kunnen er vanuit school bezwaren zijn m.b.t. het aannemen van een kind. Deze bezwaren dienen aantoonbaar en op schrift meegedeeld te worden aan de betreffende ouder(s).
Onze school voert al jaren dit beleid voor Langbroekse kinderen.