HOE WERKEN WIJ
 
 School

Je bent hier: home | school | hoe werken wij

De Sprong naar jouw toekomst

Kenmerken van onze school

Ieder kind is een unieke persoonlijkheid. Om het kind alle ruimte en kansen te geven om te groeien is een veilige omgeving noodzakelijk. Onze school draagt zorg voor een veilige omgeving met vooruitstrevend, voor elk kind passend onderwijs.

Een goede basis staat voorop
Goed kunnen lezen en goede rekenvaardigheden zijn nodig om te kunnen functioneren in de maatschappij. Onder een goede basis verstaan wij ook kennis m.b.t. geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek.

Coöperatief leren
De leerkrachten besteden bewust aandacht aan samenwerkings-vaardigheden.

Onderzoekend leren bij de wereld-oriënterende vakken
We leren kinderen kritisch te denken om problemen op te lossen. De kinderen passen kennis praktisch toe, leren onderzoeksvragen te stellen en deze vragen vervolgens te onderzoeken.

ICT en Techniek
De maatschappij digitaliseert snel. We leren kinderen computervaardigheden aan vanaf groep 1. We starten al jong met programmeren. In groep 7/8 wordt gewerkt met de 3D printer. We zetten de techniektorens in, zodat de kinderen praktisch aan de slag kunnen.

 

Cultuuronderwijs
Binnen onze school is er aandacht voor het culturele erfgoed. Zowel in de omgeving als in de rest van het land en de wereld. Cultuur bepaalt voor een groot deel wie of wat je bent. We maken geregeld uitstapjes met de kinderen.

Veel aandacht voor sport en expressievakken
We sporten twee keer per week in de sporthal en op het sportveld van sportclub SVL. Alle leerkrachten zijn bevoegd voor het geven van gymlessen.

Zowel handvaardigheid, drama, tekenen en muziek komen wekelijks aan bod.

De kinderen treden met regelmaat op “Tussen de schuifdeuren” en laten tijdens tentoonstellingen zien wat ze bij projecten hebben gemaakt en geleerd.

Vormingsonderwijs

Deze lessen zijn voor alle leerlingen van groep 5 t/m 8. Ze worden gegeven vanuit Christelijk, Islamitisch en Boeddhistisch perspectief.

 Wat maakt mij uniek? Wie heeft de wereld gemaakt? Wat is liefde? Wanneer is iemand je vriend? Kinderen zitten vol vragen. 

 Vormingsonderwijs helpt leerlingen om een eigen antwoord te vinden op levensvragen.

 De lessen worden gegeven door vakleerkrachten. Zij leggen het accent op een levensbeschouwelijke traditie, waarin ze zelf thuis zijn, maar hebben een open houding naar andere tradities.