Afgelopen zaterdag hebben we gezien dat de boot aangemeerd is in Nederland. Sinterklaas
zelf was al een paar dagen eerder aangekomen. We volgen sinds vorige week de
gebeurtenissen van het Sinterklaasjournaal, dagelijks te volgen om 18.00 uur op NPO 3.
We kijken de afleveringen ook terug in de klas.
Tijdens het defilé voor het Pietenhuis zagen we ineens 4 kinderen uit groep 3/4 voorbij
komen. Zij mochten samen met de burgemeester, Sinterklaas en de Pieten begroeten.
Ook dit jaar kun je weer een mooie kleurplaat inkleuren en inleveren in de rode brievenbus.
De brievenbus staat in het halletje bij de kleuters.