OBS Piet de Springer is in januari door de inspectie bezocht en heeft de waardering ‘goed’ ontvangen. Een bestuur kan een school hier alleen voor aandragen als de basiskwaliteit op orde is en de school de eigen ambities overtuigend waarmaakt. Onze school werd op 13 van de 15 onderdelen goed bevonden en op 2 voldoende.Trots op team, kinderen en ouders, want samen zijn wij de Piet de Springer!