Wat fijn om iedereen weer live te spreken en te zien! Na even gezellig te hebben bij gekletst, zijn we ook weer samen aan het werk gegaan. Groep 8 weet nu welke rol zij hebben in de musical. Zij kunnen nu volop hun tekst en de liedjes gaan oefenen.

Groep 7 heeft ook hard gewerkt en een lees-ren-wedstrijdje gedaan. Hoe vaak konden zij heen en weer rennen in de tijd dat de ander een pagina voorlas uit het Vloeiend en Vlot boekje? Hoe sneller de een las, des te minder punten kon de ander scoren..